Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod»Zaměření advokátní kanceláře

Zaměření advokátní kanceláře

Trestní právo

Máme bohaté zkušenosti s vedením obhajoby obviněného i s prosazováním práv poškozeného. Zpracujeme vám veškeré žádosti i opravné prostředky týkající se trestního řízení.

Občanské právo

Poskytneme vám komplexní právní služby při zastupování před soudy, ochráníme vaše vlastnická i jiná práva, sepíšeme vám veškeré druhy smluv - včetně vypořádání vašeho spoluvlastnictví. Zabýváme se též ochranou spotřebitelů.

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se obchodních společností či závazkového práva. Sepíšeme s Vámi obchodní smlouvu nebo zajistíme převod Vašich cenných papírů.

Dopravní nehody a přestupky

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody, obraťte se na naši advokátní kancelář, zastoupíme vás při všech úkonech spojených s ochranou vašich práv.

Náhrada škody

Zaměřujeme se na otázky týkající se náhrady způsobených škod. Zajistíme vám právní pomoc při vymáhání škod na zdraví, na životě či při způsobení věcné škody - ať již tato nastala např. při pracovních úrazech, sportu, nedbalou lékařskou péčí či nesprávným úředním postupem.

Finanční právo

Pomůžeme Vám s daňovým přiznáním, v jednání s finančních úřadem, s komunikací s pojišťovnou ohledně pojistného plnění. Poskytneme Vám právní poradenství v různých oblastí finančního práva včetně daňového nebo pojišťovacího práva.

Vymáhání a správa pohledávek

Máme propracovaný systém při vymáhání pohledávek s využitím údajů uvedených v insolvenčním rejstříku.

Rodinné právo

Postaráme se o veškeré záležitosti související s rozvodem manželství i vypořádání společného jmění manželů. Řešíme otázky související s úpravou výchovy a výživy k nezletilým dětem včetně záležitostí popření či určení otcovství.

Dědické právo

Ochráníme vaše zájmy v řízení před notářem i ve všech dědických sporech, vyplývajících např. z neplatné závěti či listiny o vydědění.

Pracovní právo

Zajistíme vám kvalifikované poradenství i zastupování - ať se nacházíte v postavení zaměstnance či zaměstnavatele, půjde li o otázky vzniku, změn nebo zániku pracovního poměru - včetně řešení pracovněprávních sporů.

Bytové právo

Zabýváme se záležitostmi spojenými s převody bytů a domů - včetně záležitostí vyplývajících z nájemních vztahů.

Stavební a správní právo

Specializujeme se na poradenství i zastupování ve věcech přestupkových, stavebních jakož i souvisejících s provozováním živnosti. Zastupujeme též cizince před cizineckou policií nebo při žádostech o udělení azylu.

Ústavní právo

Zajistíme ochranu vašich práv garantovaných Ústavou, vypracujeme vám ústavní stížnosti a zastoupíme vás v řízení před ústavním soudem.

Sepis a revize smluv

Vypracujeme vám i zrevidujeme veškeré vámi požadované smlouvy, ať již tyto vyplývají z občanskoprávních, obchodněprávních či pracovněprávních vztahů. Zajistíme vám též zpracování smluv o nájmu i podnájmu včetně smluv o vypořádání vašeho spoluvlastnictví.

Advokátní úschovy

Zajistíme vám jistotu a posílíme vaši důvěru při uzavírání jakýchkoliv smluv možností úschovy peněz, cenných papírů nebo listin, které lze složit do advokátní úschovy.

Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní novinky

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Všechny novinky »