Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod »Zaměření advokátní kanceláře »Obchodní právo

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se obchodních společností či závazkového práva. Sepíšeme s Vámi obchodní smlouvu nebo zajistíme převod Vašich cenných papírů.

Právo obchodních společností

Založení, vznik, změny, zrušení, likvidace a zánik obchodních společností a družstev.

Právní asistence při jednáních s orgány státní správy při získávání podnikatelských a ostatních oprávnění, koncesí, licencí, rejstříkových zápisech a jiných právem požadovaných zápisů a dokumentů.

Vedení právní agendy spojené s činností a správou obchodních společností (valné hromady, příprava a vyhotovení rozhodnutí statutárních orgánů, prokuristy, likvidátora či dozorčí rady, smlouvy o výkonu funkce, změna obsahu společenské smlouvy či stanov, vyloučení společníka).

Právní pomoc při emitování a vydávání cenných papírů obchodních společností, převodů obchodních podílů a při změnách výše základního kapitálu.

Revize a příprava společenských smluv, stanov a jiných právních úkonů v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporací, které vstoupí v účinnost 1.1.2014.

Závazkové právo

Sepis a revize obchodních (kupní smlouva, smlouva o dílo) bankovních (akreditiv, inkaso, bankovní uložení věci, běžný a vkladový účet), příkazních (zprostředkovatelská, mandátní, o obchodním zastoupení, komisionářská, o kontrolní činnosti), leasingových a přepravních smluv.

Zastupování v soudních řízeních týkající se obchodních záležitostí.

Forfaiting, Faktoring.

Revize a příprava smluv a jiných právních úkonů v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporací, které vstoupí v účinnost 1.1.2014.

Ochrana hospodářské soutěže (soutěžní právo)

Právní poradenství, analýza právních dokumentů a případů nekalé soutěže (klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny).

Zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Cenné papíry

Sepis a revize smluv o převodech cenných papírů, obstaravatelských smluv, smluv o úschově, o správě, uložení a obhospodařování cenných papírů, smluv o zastavení cenných papírů.

Právní pomoc v souvislosti se všemi druhy cenných papírů (akcie a jiné cenné papíry vydáváné akciovou společností, dluhopisy, směnky, šeky, podílové listy, náložní listy či skladištní listy).

Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní služby