Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod »Zaměření advokátní kanceláře »Náhrada škody

Náhrada škody

Zajistíme vám právní pomoc v záležitostech týkajících se uplatnění a vymáhání náhrady škody či ušlého zisku, pokud vám tyto vznikly:

Škody na zdraví

U škod na zdraví (tzn., kdy máte nárok na bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, na odškodnění za ztížení společenského uplatnění, na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti či po jejím skončení nebo při invaliditě či na náhradu za ztrátu na důchodu).

Škody na životě

U škod na životě (tzn., pokud vám vznikne nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, na úhradu věcné škody, na náhradu nemateriální újmy při porušení práva na ochranu osobnosti, na náhradu nákladů spojených s výživou pozůstalých, na náhradu nákladů pohřbu či na bolestné).

Věcné škody

Při způsobení věcné škody (tzn., pokud vám vznikne nárok např. při poškození, ztrátě nebo zničení vašeho předmětu, při dodání vadného výrobku nebo služby nebo vám byla způsobena škoda na vnesených či odložených věcech).

Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní služby