Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Advokátní novinky » Základní informace o věcných břemenech

Základní informace o věcných břemenech

Jste připraveni na zásadní změny v právním prostředí spojené s novým občanským zákoníkem či zákonem o obchodních korporacích?

Zde jsou uvedeny základní informace o věcných břemenech.

Právní úprava věcných břemen v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“) je co do počtu paragrafů rozsáhlejší než stávající úprava. Nově se věcná břemena budou výslovně dělit na služebnosti a reálná břemena. Co se však ve skutečnosti skrývá za těmito pojmy?

Služebnosti jsou spojeny s pasivní povinností, tzn. něco strpět či se něčeho zdržet. NOZ demonstrativním výčtem upravuje některé služebnosti, které se budou nejčastěji používat v praktickém životě. Např. služebnost stezky, průhonu či cesty, služebnost inženýrské sítě, právo na vodu, služebnost okapu, služebnost požívacího či užívacího práva.

Důležitou skutečnosti je dělení služebnosti na pozemkové a osobní, kdy již z názvu je patrné, že pozemkové služebnosti se vztahují k pozemkům, lépe řečeno k nemovitým věcem, a osobní služebnosti se vztahují ke konkrétní osobě. Nutno dodat, že objektem služebností může být rovněž věc movitá. Toto dělení má vliv na zřízení služebností, např. zda-li se zapisují do některého z veřejných seznamů (viz. katastr nemovitostí).

Služebnosti mohou být zřízeny na dobu určitou i neurčitou. Nově bude možné zatížit služebností jeden ze svých pozemků ve prospěch jiného svého pozemku a předejít tak možným komplikacím po prodeji jednoho z nich.

Druhým typem věcných břemen v NOZ budou reálná břemena, která se v praxi tolik nevyužívají. Ty jsou spojeny s povinností aktivní, tzn. něco konat nebo něco dávat. Jako reálná břemena může být zřízena povinnost vlastníka udržovat studnu či povinnost vlastníka dodávat dřevo či plody oprávněnému z reálného břemena.

Oproti služebnostem budou reálná břemena zřizována jen na dobu určitou. Na dobu neurčitou je bude možné zřídit, avšak jen pokud budou stanoveny podmínky, za kterých je reálné břemeno vykupitelné!Tento požadavek bude zdůrazňovat pečlivost advokátů a kvalitu smluv při zřizování věcných břemen.

Pokud vlastník neplní své povinnosti vyplývající z reálného břemene, pak oprávněnému náleží peněžitá náhrada, kdy pro tuto náhradu je možné vést exekuci přímo na zatíženou věc. Hodnota věci tedy zajišťuje plnění povinnosti Reálná břemena lze zřídit jen k nemovitým věcem.

Nový občanský zákoník nebo zákon o obchodních korporacích se rychle blíží. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně nových pojmů u věcných břemen či obecně o nových právních předpisech nebo potřebujete upravit smlouvy v souladu s těmito zákony, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář!

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 24.07.2014  |  Autor: Mgr. Jaroslav Erhard

 

              


Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní novinky

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Všechny novinky »