Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Advokátní novinky » Od 19. 1. 2013 místo osoby blízké osoba vzdálená... Proč ne?

Od 19. 1. 2013 místo osoby blízké osoba vzdálená... Proč ne?

Víte, že od 19. 1. 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která mj. představuje konec výmluvám řidičů - provozovatelů motorového vozidla při spáchání dopravního přestupku na "osobu blízkou"? Přijetí této novely je reakcí a naplněním obsahu evropské směrnice o řidičských průkazech tak, jak stanoví zákon č. 297/ 2011 Sb.

Uvedená novela zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za to, aby zajistil, že při užití jím provozovaného vozidla budou dodržovány též veškeré povinnosti řidiče v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích - bez ohledu na to, kdo právě vozidlo řídí.

Přijatou novelou je v §10 odst. 3 zákona č. 361/ 2000 Sb. stanovena povinnost provozovateli vozidla zajistit, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích stanovená zmiňovaným zákonem.

V praxi to bude znamenat, že se již po 19. 1. 2013 nebude možno před správními orgány zcela účinně vymlouvat, že vozidlo řídila "osoba blízká" a poukazovat na právo účastníka přestupkového řízení odmítnout takovouto osobu identifikovat. Doposud to tak bylo možné činit, pokud se účastník přestupkového řízení chtěl vyhnout jakékoliv své odpovědnosti za projednávaný přestupek a uložení pokuty.

Pokud by se po 19. 1. 2013 účastník přestupkového řízení rozhodl i nadále hájit tvrzením, že jako provozovatel nezná totožnost řidiče, pak se sám vystavuje nebezpečí odpovědnosti za spáchání přestupku dle §125f bodu 1 zákona č. 361/ 2000 Sb. tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s §10 nezajistil, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče v souladu s pravidly na pozemních komunikacích. Za spáchání tohoto přestupku mu pak hrozí sankce od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč - pouze mu nebude hrozit získání trestných bodů.

Ze shora uvedeného je patrné, že přijatá novela sama o sobě nepředstavuje přímo zánik institutu "osoby blízké" - pouze již nebude umožňovat uplatňování té části práv obviněnného z přestupku nevypovídat proti "osobě blízké".

Zmiňovaným má býti řečeno, že přijatá novela sice do značné míry znesnadňuje případnou obranu obviněného z přestupku - nicméně ji zcela nevylučuje - například možností označit za pachatele přestupku řidiče - cizince.

Pokusí li se správní orgán takto označenou osobu kontaktovat či přímo k věci vyslechnout, může být tímto dosaženo přinejmenším prodloužení řízení - v příznivějším případě též možnosti promlčení přestupku.

V každém případě platí, že například takto zvolená obhajoba (ale i jiná, kterou lze doporučit) nebude v rozporu se zákony a bude pouze na uvážení orgánu rozhodujícího o přestupku, zda na tuto "hru" přistoupí či nikoliv.

Pokud se ocitnete v popisované nebo obdobné situaci, kontaktujte nás!

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 31.12.2012  |  Autor: Mgr. Jaroslav Erhard

 

              


Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní novinky

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Všechny novinky »