Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Advokátní novinky » Máte problémy s Vaším potomkem a nechcete, aby dědil?

Máte problémy s Vaším potomkem a nechcete, aby dědil?

Co je vydědění?                                    

Je to jednostranný projev vůle, kterým Vy, jako zůstavitel, vyloučíte  svého potomka z jeho práva na povinný díl (nebo jej alespoň zúžíte).
Pokud se k tomuto odhodláte, nezapomeňte, že takovýto projev vůle zůstavitele musí mít formu tzv. veřejné listiny – např. formu notářského zápisu.
Celé znění § 1646 Nového Občanského Zákoníku naleznete zde.                                                                                                       

Kdo může koho vydědit?

Vydědit můžete Vy, jakožto zůstavitel, POUZE nepominutelného dědice (což je buď Vaše dítě, nebo-li potomek, a pokud nedědí, tak jeho potomci)   

5 důvodů pro vydědění:

Potomek Vámn neposkytl potřebnou pomoc v nouzi (např. při nemoci, úrazu, živelné pohromě nebo i po smrti Vaší blízké osoby)

Potomek o Vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl (např. ozve se jen, když něco potřebuje)

Potomek, který byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze (např. sexuální trestné činy)

Potomek vede trvale nezřízený život (např. závislost na alkoholu nebo jiných, tvrdších drogách, gamblerství, opakovaná trestná činnost, neplacení výživného,...)

Potomek je zadlužený a marnotratný (Vy jako zůstavitel víte, že by Váš potomek vše marnotratně utratil nebo by majetek použil jen na zaplacení svých dluhů).

Je možné vydědit potomka i jinak?

Ano, lze tak učinit i mlčky- nemusíte tedy udávat přímo konkrétní důvod vydědění (stačí, bude-li možno tento důvod v případném soudním řízení prokázat) a pak už jen Vy, jakožto zůstavitel, rozdělíte VEŠKERÝ svůj majetek mezi další osoby a na "vašeho vyděděnce" žádný majetek nezbyde (stále ale musí platit, že existuje alespoň jeden z pěti výše uváděných důvodů pro vydědění).

Může se nějak vyděděný potomek bránit?

Samozřejmě, v případě, že vyděděný dědic s vyděděním nesouhlasí, může se bránit žalobou. Před soudem pak musí prokázat, že n e b y l naplněn žádný z uváděných důvodů pro vydědění.

Potřebujete pomoci se lépe orientovat ve Vašich právech?
Kontaktujte naši advokátní kancelář!

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 23.08.2018  |  Autor: Mgr. Jaroslav Erhard

 

              


Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní novinky

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Všechny novinky »