Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Advokátní novinky » Chystáte se na dovolenou? Nenechte si ji narušit či zkazit

Chystáte se na dovolenou? Nenechte si ji narušit či zkazit

Nový občanský zákoník zavedl místo dříve používaného pojmu cestovní smlouva nový smluvní typ tzv. smlouvy o zájezdu.

Touto smlouvou se pořadatel zájezdu zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu a zákazník se zavazuje za tyto služby zaplatit souhrnnou cenu.

Co je to zájezd?

Dle přijaté novely se za zájezd považuje soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin a nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z následujících plnění:

Co když kvalita služeb neodpovídá tomu, co bylo sjednáno?

Je známo, že kvalita jednotlivých služeb je odrazem celkového dojmu a pohody každého rekreačního pobytu.

Mnoho z nás se v minulosti ocitlo v situaci, že v průběhu naší dovolené, na kterou jsme se dlouho těšili, došlo k jejímu narušení či dokonce k celkovému zmaření, čímž vlastně nebyl naplněn její podstatný účel.

Kdy dochází k odpovědnosti poskytovatele zájezdu?

Odpovědnost pořadatele nastupuje tehdy, nemá-li zájezd vlastnosti, o kterých byl zákazník pořadatelem ujištěn a nebo vzhledem k nabídce a zvyklostem mohl důvodně očekávat (tzv. náhrada za ztrátu radosti z dovolené).

Nezjedná-li pořadatel nápravu, můžete si ji zajistit ve vlastní režii a pořadatel je povinen vám proplatit účelně vynaložené náklady.

Jaké jsou možnosti náhrady škody?

Obecně platí, že pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností vyplývajících ze smlouvy a to bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytoval jednotlivé služby cestovního ruchu sám nebo prostřednictvím jiné osoby.

Máte právo na náhradu vedle škody na majetku také na náhradu škody nehmotné, pokud vaše újma za narušení dovolené nastala porušením povinností pořadatele vyplývajících z uzavřené smlouvy.

Pořadatel neručí za skutečnosti, které nemohl ovlivnit (např. za trvalý déšť či neposlušné děti tropící hluk), pokud se k těmto přímo smluvně nezavázal. Odpovídá však za takové těžkosti, které zapříčinily např. zmaření zájezdu nebo jeho podstatné zkrácení (např. v případech, že oproti slibované idylce na pláži se ubytování nachází v průmyslové zóně vedle dálnice apod.).

Závěrem

Nebojte se proto namítat kvalitu jednotlivých služeb, upozorňujte na případné vady zájezdu a také dbejte toho, aby se Vám dostalo toho, za co jste si zaplatili.

Pamatujte, že dovolená, na kterou jste se těšili (a za kterou jste mnohdy vynaložili nemalé finanční prostředky), by zásadně měla být zajištěna podle vašich představ (a nikoliv pouze podle ekonomických či šetrných představ pořadatele).

Nezapomeňte případné vady (nejlépe písemně) vytknout do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

Potřebujete pomoci se lépe orientovat ve Vašich právech?
Kontaktujte naši advokátní kancelář!

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 10.05.2015  |  Autor: Mgr. Matúš Kočiš

 

              


Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní novinky

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Všechny novinky »